1

Konsultacje w spr Komitetu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art.7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. Dz.U. z 2020 r. poz. 802),Wójt Gminy Leszno zawiadamia, że

od 4 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r. przeprowadzone zostaną

konsultacje społeczne

dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Leszno w sprawie określenia

zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących przedmiotowego projektu uchwały.

Konsultacje społeczne projektu uchwały zostaną przeprowadzone w okresie od 4.08.2020 do 4.09.2020 r.  w następujących formach:

  • Zbierania uwag, opinii i propozycji zmian w postaci papierowej i elektronicznej za pomocą formularza konsultacyjnego dostarczonego:
    1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Leszno, aleja Wojska Polskiego 21,

05-084 Leszno,

  1. bezpośrednio do Urzędu Gminy Leszno w godzinach pracy Urzędu,
  2. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@utila.pl
  • Zbierania uwag ustnych w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 21) w Urzędzie Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w godzinach pracy Urzędu ,
  • Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się 08.2020 r. o godz. 16:00, w świetlicy w Lesznie, ul. Szkolna 10.

 

Projekt uchwały wraz załącznikami i formularzem uwag do pobrania, dostępny będzie od dnia 4.08.2020r.:

  • na stronie konsultacje.gminaleszno.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno,
  • w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 21) w Urzędzie Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w godzinach pracy Urzędu.

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych podany zostanie do publicznej wiadomości na stronie gminy oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Wójt Gminy Leszno

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com