1

Stypendia na II półrocze

Uprzejmie informujemy, iż w lipcu zostaną przyznane stypendia sportowe Gminy Leszno na II półrocze 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Leszno nr XXVI z 2016 roku, będą one przyznawane na podstawie wniosków, które zostały złożone do 31 stycznia br.

Wnioskodawców, którzy chcieliby uzupełnić złożone wówczas wnioski o dodatkowe informacje, prosimy o zrobienie tego drogą mailową na adres stypendia@gminaleszno.pl do 10 lipca 2020 roku.