1

OSP – 2023

W dniu 21 września 2023 r. Wójt Gminy Leszno podpisał z Województwem Mazowieckim  umowę nr W/UMWM-UU/UM/OR/6067/2023 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy Leszno w ramach zadania  „OSP – 2023”. Wsparcie w kwocie 14 400,00 zł zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia dla poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Leszno.  

 

Zadanie pn. Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla gminy Leszno współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com