1

Wyłożenie mpzp Wyględy pomiędzy ulicami Leśną i Chabrową

Tekst planu

Rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko