1

Fundusz Dopłat


Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, program finansowany ze środków Funduszu Dopłat

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Leszno na podstawie umowy nr BSK/22/22/0002642 z dnia 14.09.2022 r. finansowego wsparcia
w ramach programu bezzwrotnego wsparcia na budownictwo komunalne i socjalne pochodzącego ze środków Funduszu Dopłat na przedsięwzięcie:
kupno lokalu mieszkalnego połączone z remontem w kwocie 145 319,35 zł. Przewidywana całkowita wartość zadania to 264 217,00 zł.
W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono lokal mieszkalny nr 15 położony w Lesznie przy ul. Sochaczewskiej 47 połączony z remontem,

w wyniku którego powstanie 1 lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com