1

Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Zaborów w ramach Projektu „Pod Biało-czerwoną”.

Dnia 02.08.2022 r., Wójt Gminy Leszno podpisał z Wojewodą Mazowieckim umowę nr BRI-I.3146.106.2022 o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu państwa na realizację zadania pn.: Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Zaborów w ramach Projektu „Pod Biało-czerwoną”. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przyznała dotację w kwocie 8.000 zł. brutto. Celem zadania jest: integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Inicjatywa ta jest realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. W ramach Projektu w dniu 27 października 2022, w miejscowości Zaborów na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku, postawiony został maszt z flagą.