1

Budowa punktów świetlnych w ulicy Strażackiej w Lesznie

„Budowa punktów świetlnych w ulicy Strażackiej w Lesznie”
współfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”  dot.
um. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2029/2021 z 30.06.2021.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego o
następującym zakresie: linia kablowa o długości trasy około 27 m; 1 słup
oświetleniowy, 1 oprawa oświetleniowa, zasilenie oprawy.
Całkowita wartość zadania: 7.318,50 zł
W tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego: 3.659,25 zł