1

Renowacja nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego

18 sierpnia 2023 r. gmina Leszno podpisała z Województwem Mazowieckim  umowę nr W/UMWM-UU/UM/ES/6169/2023 na realizację zadania pn. „Renowacja nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu”. Wartość udzielonego dofinansowania to 89 355,00 zł.

Zadanie pn. „Renowacja nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego” polegać będzie na remoncie boiska tj. renowacji nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego w Lesznie poprzez natrysk EPDM w kolorze czerwonym – ceglastym oraz malowanie linii.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka

Zadanie pn. „Renowacja nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego” współfinansowano ze środków Samorządu  Województwa Mazowieckiego.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com