1

Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Zaborówek

„Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Zaborówek”
współfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”dot.
um. Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2025/2021 z 30.06.2021.
Zakres rzeczowy zadania: wymiana istniejących lamp sodowe na nowe nowoczesne
lampy w technologii LED wraz z instalacją nowych punktów oświetleniowych w
ulicach Brzozowej i Wesołej w Zaborówku.
Całkowita wartość zadania: 37.870,06 zł
W tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego: 10.000,00 zł