1

Gmina Leszno otrzymała wsparcie w ramach I naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

Otrzymane środki zostały wykorzystane na dofinansowanie realizacji następujących inwestycji:

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie

Kwota dofinansowania: 153.656,62 zł.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie

Koszt dofinansowania: 155.965,17 zł.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku

Kwota dofinansowania: 69.619,16 zł.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku

Kwota dofinansowania: 60.723,44 zł. 

Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem

Kwota dofinansowania: 189.543,00 zł.

Budowa Skateparku w Lesznie

Kwota dofinansowania:  395.283,61 zł.

Dofinansowanie: Program Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL); środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota dofinansowania: 1.024.791,00 zł