1

Mazowieckie Strażnice OSP-2023

W dniu 02 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Leszno podpisał z Województwem
Mazowieckim umowę nr W/UMWM-UU/UM/OR/2510/2023 dot. pomocy finansowej udzielonej w
formie dotacji celowej na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czarnowie w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2023”. Wsparcie w
kwocie 34 000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup i montaż bramy garażowej w OSP Czarnów.

Zadanie pn. Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czarnowie współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com