1

Gmina

Gmina Leszno

Mapa ogólna gminy skala 1:20 000

POŁOŻENIE

Gmina Leszno położona jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie warszawskim zachodnim. W centrum gminy, w odległości 20 km od Warszawy znajduje się miejscowość Leszno – siedziba władz. Leszno leży przy skrzyżowaniu dróg krajowych Warszawa – Sochaczew i Nowy Dwór Mazowiecki – Błonie. Powierzchnia Gminy Leszno wynosi 12503 ha, z czego 51 % stanowią użytki rolne (w tym grunty orne 39 %). Gmina ma profil rolniczy – jest znaczącym ośrodkiem upraw w rejonie Warszawy, zwłaszcza warzyw, a także zbóż i roślin okopowych. Blisko połowę terytorium gminy (46%) stanowi Kampinoski Park Narodowy. Należy dodać, że prawie cała gmina położona jest w zasięgu otuliny Parku. Gmina Leszno od wschodu graniczy z gminami: Izabelin i Stare Babice, za których wschodnimi granicami rozpościera się Warszawa. Na południu i zachodzie graniczy Leszno z kolejnymi 3 gminami powiatu warszawskiego zachodniego: Ożarowem Mazowieckim, Błoniem i Kampinosem. W części południowo-zachodniej na niewielkim odcinku sąsiaduje z gminą Teresin z powiatu sochaczewskiego. Granica północna jest granicą z powiatem nowodworskim, a dokładnie z jego 2 gminami: Leoncinem i Czosnowem.

HISTORIA 

Dzieje Leszna sięgają okresu 1400-1200 lat przed narodzeniem Chrystusa, kiedy to w okolicy dzisiejszego cmentarza i jeziora Tomczyn powstała pierwsza osada. W średniowieczu Leszno stało się siedzibą Leszczyńskich herbu Boża Wola. Najstarszy wykaz wiosek parafii Leszno i ich właścicieli pochodzi z roku 1579. Przez długi okres Leszno było własnością prywatną, należało m.in. do Plichtów, Łuszczewskich, Szymanowskich, Piotrowskich. W I połowie XVIII wieku powstał pałac Łuszczewskich w otoczeniu parku. Przełomowy dla Leszna był rok 1849, w którym właściciel tutejszego majątku Michał Piotrowski oraz Jan Berhson i S-ka rozpoczęli budowę Cukrowni „Michałów”.

Druga co do wielkości miejscowość gminy – Zaborów – wspomniana była po raz pierwszy w 1239 roku. W 1921 roku stała się siedzibą gminy Zaborów i była nią do 1954 roku, kiedy to w wyniku reformy administracyjnej gminy zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powstały gromady. Kiedy gminy reaktywowano w 1973 roku, Zaborów stał się częścią gminy Leszno.

HERB

W błękitnym polu kartusza, godło szlacheckiego herbu Lubicz – podkowa barwy stalowej, barkiem do góry, wewnątrz znajduje się srebrny krzyż kawalerski. Taki sam, lecz mniejszy srebrny krzyż, umieszczono na jej barku. Poniżej podkowy, dwa złote kłosy pszeniczne ustawione w pas, połączone pośrodku medalionem na którym znajduje się litera L.

Herb gminy Leszno nawiązuje do rodowego herbu najdawniejszych właścicieli tej miejscowości, rodziny Leszczyńskich – herbu Bożawola. Ich herb był często spotykaną na Mazowszu odmianą herbu Lubicz. W dolnej części herbu gminy Leszno, widnieją poza godłem rycerskim, umieszczone dwa złociste kłosy pszeniczne, będące symbolem jej rolniczego charakteru. Kłosy łączy owalny medalion z wpisaną literą L – monogram nazwy własnej Leszna.

We wrześniu 1995 roku – podczas obchodów święta dożynek w Lesznie, najważniejszą częścią uroczystości była polowa msza świeta celebrowana przez księdza prymasa Józefa Glempa, podczas której dokonane zostało uroczyste poświęcenie przez niego herbu oraz flagi gminy Leszno.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com