1

Kierownictwo

Wójt gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz

Interesanci przyjmowani są przez wójta w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 18:00.

22 725 80 05
wojt@gminaleszno.pl

 

Zastępca wójta gminy Leszno Marcin Klimek 

22 725 80 05
mklimek@gminaleszno.pl

 

Skarbnik gminy Małgorzata Borowa

22 725 81 50
mborowa@gminaleszno.pl

 

Sekretarz gminy Monika Jaskulska

22 487 11 04
mjaskulska@gminaleszno.pl