Struktura urzędu

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
 1. WÓJT
  KIEROWNIK USC

  1. ZASTĘPCA WÓJTA

   1. stanowisko ds. oświaty
    i kultury

   2. stanowisko ds. komunikacji
    społecznej

   3. Dyrektorzy Świetlic

   4. Dyrektor Gminnej
    Biblioteki Publicznej

   5. Dyrektor Zespołu Sportowo
    Rekreacyjnego

  2. SEKRETARZ
   Referat organizacyjno –
   administracyjny

   1. stanowisko ds. kancelaryjnych
    i organizacyjnych

   2. stanowisko ds. obsługi Rady
    i Komisji

   3. stanowisko ds. gospodarki
    mieszkaniowej

   4. stanowisko ds. obywatelskich

   5. stanowisko ds. ewidencji
    działalności gospodarczej

   6. woźne / sprzątaczki

  3. Kierownik referatu
   funduszy zewnętrznych

   1. stanowisko ds.
    funduszy zewnętrznych

   2. stanowisko ds.
    funduszy zewnętrznych

  4. Kierownik
   referatu zagospodarowania
   przestrzennego i gospodarki
   nieruchomościami

   1. stanowisko ds. geodezji

   2. stanowisko ds. gospodarki
    nieruchomościami

   3. stanowisko ds.
    zagospodarowania
    przestrzennego

  5. Kierownik
   referatu wodociągów
   kanalizacji i oświetlenia

   1. stanowisko ds. obsługi
    klienta i windykacji
    należności

   2. stanowisko ds. rozliczeń
    opłat za wodę i ścieki

   3. stanowisko ds.
    wodociągowych
    i kanalizacyjnych

   4. konserwatorzy

 1. WÓJT
  KIEROWNIK USC

  1. SKARBNIK
   Główny Księgowy
   Budżetu
   Referat finansowy

   1. Zastępca Skarbnika –
    księgowy ds. budżetu

   2. stanowisko ds.
    księgowości budżetowej

   3. stanowisko ds. księgowości
    budżetowej

   4. stanowisko ds. rachuby
    płac

   5. stanowisko ds. rachuby
    płac jednostek podległych

   6. stanowisko ds. obsługi
    kasy

   7. stanowisko ds. księgowości
    jednostek podległych

   8. stanowisko ds. obsługi
    płatności budżetu

   9. Kierownik ds. podatków

    1. stanowisko ds. podatków

    2. stanowisko ds. wymiaru
     podatków

    3. stanowisko ds.
     księgowości podatkowej

  2. Kierownik
   referatu inwestycji
   i zamówień
   publicznych

   1. stanowisko ds.
    inwestycji

   2. stanowisko ds.
    inwestycji

   3. stanowisko ds.
    zamówień publicznych

  3. Kierownik referatu
   ochrony środowiska
   i gospodarki komunalnej

   1. stanowisko ds. ochrony
    środowiska, rolnictwa
    i leśnictwa

   2. stanowisko ds. ochrony
    środowiska i rolnictwa

   3. stanowisko ds.
    komunalnych

   4. stanowisko ds.
    komunalnych

   5. stanowisko
    ds. windykacji należności za
    gospodarowanie odpadami

   6. stanowisko ds. gospodarki
    odpadami komunalnymi

   7. stanowisko ds. transportu
    i gospodarki komunalnej

   8. kierowca

   9. pracownicy
    gospodarczy

   10. opiekunowie dzieci
    i młodzieży

  4. pełnomocnik ds. ochrony
   inf. niejawnych,
   stanowisko ds. spraw
   obronnych, obrony cywilnej
   i zarządzania kryzysowego

   1. Konserwatorzy sprzętu
    przeciwpożarowego

 1. WÓJT
  KIEROWNIK USC

  1. Z-ca Kierownika USC

  2. Inspektor Ochrony Danych

  3. Dyrektorzy Szkół

  4. Dyrektorzy Przedszkoli

  5. Kierownik OPS

  6. Radca Prawny