1

Przebudowa ulicy Południowej

Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej łączącej wsie Zaborów i Feliksów, rozpoczęta w 2019 roku, zakończyła w 2021 roku. Przebudowa podzielona została na trzy etapy. Łącznie powstało blisko 1,5 km drogi.  Na część tej inwestycji Urząd Gminy pozyskał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 115 000 zł.

Przebudowano nawierzchnię jezdni o łącznej długości 1 488,20 m,  szerokości 5 m oraz wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.

  • Etap I: 

– długość nawierzchni 200 m

– nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego (powierzchnia 964 m2)

– nawierzchnia poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego (powierzchnia 350 m2)

  • Etap II: 

– długość nawierzchni 577,6 m  

– nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego (powierzchnia 2890 m2)

– nawierzchnia poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego (powierzchnia 930 m2).

  • Etap III:

– długość nawierzchni  710,6 m

– nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 3591 m2

– nawierzchnia poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego – 1205 m2

Koszty: 

  • dokumentacja projektowo–kosztorysowa:

Etap I:  kwota 3 150,00 zł netto / 3 874,50 zł brutto (faktura nr 27 – 2019 z dnia 7.08.2019 r.) 

Etap II: kwota 8 400,00 zł netto / 10332 zł brutto (faktura nr 37 – 2019 z dnia 10.10.2019 r.) 

Etap III: kwota 9 450,00   zł netto / 11 623,50 zł brutto (faktura nr 50 – 2019 z dnia 16.12.2019 r. ) 

  • wykonawstwo:

Etap I: kwota 79 932,00 zł netto / 98 316,36 zł brutto (faktura nr SPP/FVP/0519/19 z dnia 17.10.2019 r.)

Etap II: kwota 199 537,00 zł netto / 245 430,51 zł brutto (faktura nr FA/6/2020/09 z dnia 9.09.2020 r.)

Etap III: kwota 377 000,00 zł netto / 463 710 zł brutto (faktura nr 0029/10/21/S z dnia 8.10.2021 r.)