1

Harmonogram odbioru odpadów

W związku z wątpliwościami dotyczącymi oznaczenia frakcji w nowych harmonogramach odbioru odpadów informujemy, że oznaczeniem kolorem żółtym dotyczy trzech frakcji, które odbierane są tego samego dnia. 

Dodatkowe odbiory:

Popiół odbieramy od listopada do kwietnia bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia. Worki należy zapewnić sobie we własnym zakresie. Za budynkiem Urzędu Gminy znajduje się kontener przystosowany do przechowywania popiołu.

Odpady wielkogabarytowe odbieramy w kwietniu i październiku.

Zgłoszenia dotyczące odbiorów odpadów wielkogabarytowych prosimy składać pod numerem telefonu:
22 487 11 09
w godzinach pracy Urzędu, co najmniej na dzień przed odbiorem do godziny 14:00 lub za pomocą adresów poczty elektronicznej: 

kgodos@gminaleszno.pl
mkielak@gminaleszno.pl

Harmonogramy odbioru odpadów na 2024 rok

Kliknij w wybrany rejon, aby powiększyć 

Rejon 1

Czarnów, Gawartowa Wola, Powązki, Stelmachowo, Szadkówek, Trzciniec, Wilkowa Wieś, Korfowe 

Rejon 2

Grabina, Kępiaste, Łubiec, Marianów, Roztoka, Szymanówek, Julinek, Julinek Hotel

Rejon 3

Feliksów, Grądki, Grądy, Plewniak, Podrochale, Towarzystwo Czarnów, Walentów, Wąsy Kolonia, Wąsy Wieś, Wilków

Rejon 4

Mickiewicza, Bohaterów Puszczy Kampinoskiej, Miłosza, Kochanowskiego, Słowackiego, Leśmiana, Leśna, Podleśna, Sochaczewska, Sosnowa, Lema, Żeromskiego, Strażacka, Szkolna, Tuwima, Broniewskiego, Fabryczna, Sienkiewicza, Polna, Inżynierska

Rejon 5

Aleja Wojska Polskiego, Błońska, Harcerska, Dobrzańskiego, Jaśminowa, Krótka, Księdza Jana Raczkowskiego, Kwiatowa, Mariana, Marysieńki, Młynarska, Murarska, Otuliny, Parkowa, Partyzantów, Podchorążych, Podzaborówek, Reginy, Tadeusza, Warszawska, Widokowa, Wrzosowa, Wspólna

Rejon 6

Zaborów, Leszno : Ogrodowa, Piekarska, Wąska, Sokołowska

Rejon 7

Zaborówek, Wiktorów

Rejon 8

Wólka, Wyględy

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się za budynikem Urzędu Gminy w Lesznie, al. Wojska Polskiego 21.
Czynny od 1 listopada do 31 marca w soboty dwa razy w miesiącu – zgodnie z harmonogramem w godzinach 9:00 – 14:00.

Czynny od 1 kwietnia do 31 października w każdą sobotę miesiąca w godzinach 9:00 – 14:00.

Przyjmowanie są następujące odpady komunalne:

 • budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte świetlówki,
 • chemikalia
 • zużyte opony,
 • zużyte akumulatory i baterie,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • bioodpady w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 • popiół,
 • papa,
 • papier i tektura
 • tworzywa sztuczne,
 • metal,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • folia, 
 • sznurek. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WORKÓW I POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW

Firma odbierająca odpady zobowiązana jest do odbierania wszystkich odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach spełniających minimalne wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leszno.

Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązuje system pojemnikowo -workowy.

Pojemniki na odpady mieszkańcy nabywają we własnym zakresie.

Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840-1:2013-05 – ruchome pojemniki na odpady. Spełniające normy pojemniki są przystosowane do ich mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Zgodnie z powyższą normą, maksymalne obciążenie pojemników 120 l to ok. 50kg, a 240 l to 100kg. 

Worki do segregacji odpadów zapewnia Urząd Gminy Leszno i pokrywa koszty ich zakupu.

Wykonawca po zabraniu zapełnionych worków będzie zobowiązany do pozostawienia mieszkańcom worków na wymianę. Upoważniony pracownik Urzędu Gminy będzie sukcesywnie przekazywał Wykonawcy worki do segregacji odpadów dla mieszkańców. Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 487 11 09

Firma odbierająca odpady  jest zobowiązana do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do poinformowania Urzędu Gminy Leszno o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości.

Firma odbierająca odpady jest zobowiązana do załączenia dokumentacji fotograficznej i protokołu z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia zdarzenia.