1

Ogłoszenie dotyczące ustalenia nazw ulic w miejscowości Wilkowa Wieś oraz aktualizacji numeracji porządkowej

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Lesznie informuje, że w najbliższym czasie zostaną podjęte działania zmierzające do uporządkowania numeracji porządkowej w miejscowości Wilkowa Wieś.

W pierwszej kolejności zmianie ulegną adresy nieruchomości położonych przy ulicy Fryderyka Chopina, tak aby możliwe było wyeliminowanie numerów porządkowych przyporządkowanych tylko do miejscowości, bez nazwy ulicy. Przewidywany termin wysyłania zawiadomień o aktualnym oznaczeniu nieruchomości – wrzesień 2020 r.

Kolejne kroki będą polegały na nadaniu nazw istniejącym w Wilkowej Wsi drogom i ulicom, a następnie nieruchomościom (budynkom mieszkalnym i użytkowym) przy nich położonym zostaną przyporządkowane nowe numery adresowe.

Mieszkańcy Wilkowej Wsi proszeni są również o zgłaszanie propozycji nazw dla ulic, w terminie od 1 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r., pisemnie na adres Urzędu Gminy lub na adres e‑mail: urzad@gminaleszno.pl . Rada Gminy biorąc pod uwagę zgłoszone propozycje ustali nazwy ulic podejmując stosowne uchwały.

Problem zmiany numeracji porządkowej budynków istnieje w gminie od lat i narasta w związku ze zwiększająca się liczbą budynków. Występujące w naszej Gminie silne tendencje urbanistyczne: intensywnie rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa, przekształcanie gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo w tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, powstawanie nowych działek budowlanych, spowodowały nielogiczne oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi. Coraz częstsze są przypadki, iż do naszych domów nie mogą trafić służby, od których zależy bezpieczeństwo mieszkańców – pogotowie, straż pożarna, policja. Nadanie nazw ulic oraz uporządkowanie numeracji zwiększy bezpieczeństwo, a nadto znacznie ułatwi poruszanie się po miejscowości nie tylko służbom porządkowym i ratunkowym, ale też listonoszom, kurierom i przybywającym do mieszkańców gościom, którzy łatwiej zorientują się w nowym systemie numeracji.

Zdajemy sobie sprawę, iż mieszkańcy będą zmuszeni wykonać pewne czynności i ponieść koszty, jednak jest to konieczne dla dobra całej społeczności Gminy.

 

 

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com