1

Powołanie Komitetu Rewitalizacji

KOMUNIKAT

Wójt gminy Leszno powołał Komitet Rewitalizacji w składzie: 

  1. Marianna Malarowska – przedstawicielka Rady Gminy Leszno,
  2. Krzysztof Lipiński – przedstawiciel Rady Gminy Leszno,
  3. Marek Lipiński – przedstawiciel sołectwa Gawartowa Wola,
  4. Grzegorz Tandecki – przedstawiciel sołectwa Leszno Południe,
  5. Monika Forysiak – przedstawicielka sołectwa Zaborów,
  6. Katarzyna Fiedorowicz – przedstawicielka mieszkańców gminy spoza obszaru rewitalizacji,
  7. Artur Ligięza – przedstawiciel przedsiębiorców spoza obszaru rewitalizacji,
  8. Juliusz Tetzlaff – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
  9. Marcin Klimek – przedstawiciel urzędu Gminy Leszno.

Pierwsze posiedzenie zwołuje wójt w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ogłoszenia wyników naboru. 

Zarządzenie_Komietet Rewitalizacji

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com