1

Projekt „e-usługi Między Wisłą a Kampinosem”

W ramach projektu „e-usługi między Wisłą a Kampinosem” realizowanego na podstawie partnerskiej  umowy współpracy pomiędzy gminą Leoncin będącą Partnerem Wiodącym Projektu a Partnerami Projektu: gminą Zakroczym, gminą Leszno, gminą Pomiechówek, gminą Stare Babice dla gminy Leszno zrealizowano:

1. zakupiono sprzęt do Urzędu Gminy w Lesznie, w tym:
a) 19 zestawów komputerowych (komputer stacjonarny Dell + monitor)
b) Laptop Dell Latitude
c) 3 urządzenia wielofunkcyjne HP
d) 3 skanery
e) oprogramowanie MS Office Home
f) oprogramowanie antywirusowe
g) serwer Dell, macierz Dell, ups Power Walker, backup QNAP, utm
h) oprogramowanie systemowe Windows
2. wykonano modernizację sieci teleinformatycznej w systemie zaprojektuj i wybuduj
3. wdrożono Portal Informacyjny Gminy Leszno
4. uruchomiono Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych
5. zakupiono narzędzie aktualizacyjne BIP
6. zakupiono licencję do:
a) rekrutacji do placówek edukacyjnych
b) aplikacji mobilnej
c) elektronicznego Biura Obsługi Interesantów
d) integracji Szyny Usług
e) systemu Bazodanowego
f) eFormularzy.

Wartość projektu dla Gminy Leszno wynosi 1 151 055,00 zł, w tym dofinansowanie środków UE 893 964,00 zł, wkład własny gminy 257 091,00 zł.