1

Wybory w sołectwach Leszno Północ, Leszno Południe i Leszno Wschód  [aktualizacja 12.07]

12.07.2024

W czwartek 11 lipca odbyły się wybory w sołectwach Leszno Północ, Leszno Południe i Leszno Wschód.

Kandydaci ubiegający się o mandat sołtysa Sołectwa Leszno Północ otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Beata Ilona Grabowska 12
2. Krzysztof Piekacz 37
3. Witold Andrzej Smoniewski 4

Kandydatka ubiegająca się o mandat sołtysa Sołectwa Leszno Południe otrzymała następującą liczbę głosów:
1. Grażyna Sieńczewska 10

Kandydat ubiegający się o mandat sołtysa Sołectwa Leszno Wschód otrzymał następującą liczbę głosów:
1. Robert Paweł Zdanowski 31

Protokoły Leszno Północ i Południe

Protokoły Leszno Wschód

28.06.2024

Na podstawie § 22 ust. 2 uchwały Rady Gminy Leszno nr IX/54/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Statut Sołectwa Leszno Północ (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6539), § 22 ust. 2 uchwały Rady Gminy Leszno nr IX/55/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Statut Sołectwa Leszno Południe (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6540) oraz § 22 ust. 2 uchwały Rady Gminy Leszno nr IX/56/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Statut Sołectwa Leszno Wschód (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6541) Wójt Gminy Leszno podaje do wiadomości listę zgłoszonych kandydatów w wyborach sołtysa i członka Rady sołeckiej sołectw:
Leszno Północ, Leszno Południe, Leszno Wschód zarządzonych na dzień 11 lipca 2024r.

Kandydaci ubiegający się o mandat sołtysa Sołectwa Leszno Północ:
1. Beata Ilona Grabowska
2. Krzysztof Piekacz
3. Witold Andrzej Smoniewski

Kandydaci ubiegający się o mandat członka Rady Sołeckiej Sołectwa Leszno Północ:
1. Beata Ilona Grabowska
2. Alicja Barbara Kuczyńska
3. Jakub Krzysztof Walczak

Kandydaci ubiegający się o mandat sołtysa Sołectwa Leszno Południe:
1. Grażyna Sieńczewska

Kandydaci ubiegający się o mandat członka Rady Sołeckiej Sołectwa Leszno Południe:
w wyznaczonym terminie nie wpłynęło zgłoszenie

Kandydaci ubiegający się o mandat sołtysa Sołectwa Leszno Wschód:
1. Robert Paweł Zdanowski

Kandydaci ubiegający się o mandat członka Rady Sołeckiej Sołectwa Leszno Wschód:
1. Dariusz Filipiak
2. Jacek Marek Lewiński

17.06.2024

Wójt gminy Leszno zawiadamia, że w czwartek 11 lipca 2024 r. w godzinach 18:00-21:00 w Urzędzie Gminy w Lesznie al. Wojska Polskiego 21 w sali konferencyjnej (pok. 32) odbędą się zebrania wiejskie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich sołectw:

  • Leszno Północ,
  • Leszno Południe,
  • Leszno Wschód.

Porządek zebrań:
1. Otwarcie zebrań;
2. Odczytanie list kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich;
3. Rozpoczęcie głosowania;
4. Zakończenie głosowania;
5. Ustalenie wyników głosowania;
6. Podjęcie uchwał o wyborze sołtysów i członków rad sołeckich;
7. Zamknięcie zebrań wiejskich.

Informacja w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich sołectw Leszno Północ, Leszno Południe i Leszno Wschód.

1. Zgłoszenie kandydowania wraz z oświadczeniem o prawie wybieralności należy złożyć w Urzędzie Gminy Leszno do 27 czerwca 2024 r. do godziny 16.00.
2. Zgłoszenie kandydowania wraz z oświadczeniem o prawie wybieralności składa się na właściwym formularzu.
– kolor niebieski – Sołectwo Leszno Północ;
– kolor zielony – Sołectwo Leszno Południe;
– kolor pomarańczowy – Sołectwo Leszno Wschód3. Formularze dostępne są pod adresem www.gminaleszno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Leszno.
Informacje związane z wyborami sołtysów i członków rad sołeckich udzielane są w Urzędzie Gminy (pok. 26) lub pod numerem telefonu 22 725 80 05 wew. 106.

ZARZĄDZENIE NR  123/2024