Przedszkola

Gmina Leszno jest organem prowadzącym placówek:

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów”

Leszno, ul. Polna 22

22 – 725-82-89, 22 – 725-94-64
sekretariat@przedszkoleleszno.pl
https://przedszkoleleszno.edupage.org

Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej 

Zaborów, ul. Szkolna 6 

22 487-12-20
ppzaborow@op.pl
http://przedszkolewzaborowie.pl

Ponadto na terenie gminy działaja niepubliczne placówki:

Sosnowa Akademia Przedszkolaka 

Leszno, ul. Leśna 19 

508 480 443
sosnowaakademia@op.pl
http://sosnowaakademia.pl

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Twórczy Przedszkolak” 

Leszno, ul. Tuwima 19

511 341 488
kontakt@tworczyprzedszkolak.pl
http://tworczyprzedszkolak.pl

Niepubliczne Przedszkole Terapautyczne „Logopedica”

Czarnów 8, 05-084 Leszno

517 273 166
przedszkole@przedszkolelogopedica.pl
http://przedszkolelogopedica.pl
https://www.facebook.com/przedszkolelogopedica/