Edukacja

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
Postępowanie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli
Rejestr żłobków – instytucje opieki nad dziećmi do lat 3
Rejestr instytucji kultury
Pokój numer 16
edukacja@gminaleszno.pl
22 487 11 28
Formularze do pobrania