Gospodarka nieruchomościami i geodezja

Numeracja porządkowa
Podział i rozgraniczenia nieruchomości
nstasiak@gminaleszno.pl

Dzierżawa i sprzedaż gruntów gminnych
Opłata adiacencka
Opłata planistyczna
odszkodowania za działki drogowe
Użytkowanie wieczyste
wzawadzka@gminaleszno.pl
Pokój numer 19
22 725 84 52
22 725 90 35
22 725 80 05
 wewnętrzny 113
Formularze do pobrania