Gospodarka nieruchomościami i geodezja

Numeracja porządkowa
Podział i rozgraniczenia nieruchomości
nstasiak@gminaleszno.pl

Dzierżawa i sprzedaż gruntów gminnych
Opłata adiacencka
Opłata planistyczna
odszkodowania za działki drogowe
Użytkowanie wieczyste
wzawadzka@gminaleszno.pl
Pokój numer 19
22 487 12 60
Formularze do pobrania