Meldunki i dowody osobiste

Dopisywanie lub wykreślanie ze spisu wyborców
Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu
Udostępnienie danych osobowych
Wydawanie zaświadczeń o numerze pesel osób zmarłych
Nadawanie numeru pesel cudzoziemcom
Pokój numer 20
iolechowska@gminaleszno.pl
22 487 12 34

Jak elektronicznie złożyć wniosek
Wnioski do pobrania