Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc finansowa i rzeczowa
Praca socjalna
Usługi opiekuńcze
Dożywianie dzieci i dorosłych
Karta dużej rodziny
Karta 3+
Stypendia
Dodatki mieszkaniowe
Pokój numer 3
opsleszno@op.pl
22 725 84 52
22 725 90 35
22 725 80 05
 wewnętrzny 122


500+
Dobry start
Fundusz alimentacyjny
Zasiłek rodzinny

  • becikowe
  • świadczenie pielęgnacyjne
  • zasiłek pielęgnacyjny
  • świadczenie rodzicielskie
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
  • za życiem

Pokój numer 1
opsleszno@op.pl
22 725 80 05 wewnętrzny 123
Formularze do pobrania