1

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc finansowa i rzeczowa
Praca socjalna
Usługi opiekuńcze
Dożywianie dzieci i dorosłych
Karta dużej rodziny
Karta 3+
Stypendia
Dodatki mieszkaniowe
Pokój numer 3
opsleszno@op.pl
22 725 81 55Fundusz alimentacyjny
Świadczenia rodzinne

  • becikowe
  • świadczenie pielęgnacyjne
  • zasiłek pielęgnacyjny
  • świadczenie rodzicielskie
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
  • za życiem
  • zasiłek rodzinny

Pokój numer 1
opsleszno@op.pl
22 725 80 75
Formularze do pobrania