Pas drogowy

Umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej
Umieszczenie reklamy w pasie drogi gminnej
Budowa/przebudowa zjazdu z drogi gminnej.
Zaświadczenie o dostępie działki do drogi publicznej
Pokój numer 22
kdominiak@gminaleszno.pl
22 487 11 10

Formularze do pobrania