Płatności za śmieci

Wypełnianie deklaracji dotyczących odpadów komunalnych
Informacje o płatnościach za odpady

Pokój numer 13

kglazowska@gminaleszno.pl
odpady.oplaty@gminaleszno.pl

22 725 84 52
22 725 90 35
22 725 80 05
 wewnętrzny 121