Płatności za śmieci

Wypełnianie deklaracji dotyczących odpadów komunalnych
Informacje o płatnościach za odpady

Pokój numer 13

kglazowska@gminaleszno.pl
odpady.oplaty@gminaleszno.pl

22 48 711 21