Podatki

PODATKI
Wymiar podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 
Zgłaszanie zakupu lub sprzedaży nieruchomości:
– wypełnienie informacji i deklaracji osobowej
Aktualizacja danych osobowych w ewidencji (adres, nazwisko)
Zaswiadczenia w sprawie podatków
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Pokój numer 14

ebartosiewicz@gminaleszno.pl
mlasocka@gminaleszno.pl
pbartczak@gminaleszno.pl

22 725 84 52
22 725 90 35
22 725 80 05
 wewnętrzny 126

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

Wszelkie sprawy związane z płatnościami podatków od: nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych.

Informacje dotyczące kwoty do zapłaty, nadpłatach, numerze rachunku, itd.

Pokój numer 13

alaskowska@gminaleszno.pl

22 725 84 52
22 725 90 35
22 725 80 05
wewnętrzny 121

Formularze do pobrania