1

Komisja Infrastruktury 19.02.20

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Zapoznanie obecnych z pismem Przewodniczącego Rady Gminy Leszno z dn. 05.02.2020 r. dotyczącego wypracowania stanowiska Komisji Infrastruktury w sprawie wniosku mieszkańca Gminy odnośnie zasadności inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 410421W położonej we wsi Wilkowa Wieś oraz dokumentacją związaną z w/w inwestycją.

4.       Dyskusja dotycząca zasadności w/w inwestycji oraz wypracowanie stanowiska Komisji w powyższej sprawie.

5.       Sprawy różne.

6.       Zakończenie obrad.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com