1

LXI Sesja Rady Gminy Leszno 26.10.2022 r.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu z LX/2022 z Sesji hybrydowej Rady Gminy Leszno z dnia 28 września 2022 r.;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z grupy drzew pomnika przyrody lipy drobnolistnej i topoli czarnej rosnącej przy południowej stronie drogi gminnej przy posesji nr 24 b w miejscowości Powązki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023 (Wyględy);
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023 (Leszno Wschód);
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023 (Gawartowa Wola);
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023 (Powązki);
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gawartowa Wola, gmina Leszno
(ul. Kalinowa);
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Korfowe, Gmina Leszno
(ul. Spokojna Aleja);
15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilkowa Wieś, gmina Leszno
(ul. Wiewiórki);
16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsiach Powązki, Szymanówek, Korfowe, Wilkowa Wieś i Wilków, gmina Leszno;
17.Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
18. Sprawy różne;
19. Zamknięcie obrad.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com