Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji 19.12.19

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie planu posiedzenia Komisji.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2019 rok.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Leszno na rok szkolny 2019/2020.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.