1

Posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji 27.01.2021 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie planu posiedzenia Komisji.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji w 2020 roku.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 roku.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com