1

Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji 17.12.2020 r.

Porządek obrad.

  1.Przywitanie zaproszonych gości i radnych.

  2.Głosownie porządku posiedzenia.

  3.Rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu Dawtony Sp. z o. o. dotyczącego rozszerzenia uchwały Rady Gminy IV/12/2018 z dn. 19.12.2018 r. o teren części III       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Leszna etap A.

  4.Dyskusja i przyjęcie stanowiska komisji.

  5.Zakończenie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com