1

Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji 18.05.2022 r. godz. 18:30

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie wniosku o sprzedaż części działki ew. nr 1036 położony w obrębie Leszno.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com