1

Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji – 26.10.20

Porządek posiedzenia:

1. Przywitanie zaproszonych gości.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia 

3. Omówienie i głosowanie nad wnioskiem dotyczącym uchylenia Uchwały Rady Gminy Leszno w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola.

4. Omówienie i głosowanie w sprawie wydzierżawienia działki pod plac zabaw i miejsce rekreacji plenerowej przy ulicy Warszawskiej w obrębie Leszno, finansowanej w części z funduszu sołeckiego Sołectwa Leszno Wschód.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com