1

Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji w dniu 9.02.2023 godzina 18:30

Planowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i głosowanie wniosku współwłaścicieli działek ew. nr 398/2 i 399/2 położonych w Lesznie w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek na rzecz Gminy Leszno.
4. Omówienie i głosowanie w sprawie wniosku o wydzierżawienie działki ew. nr 53 położonej we wsi Wyględy.
5. Omówienie i głosowanie wniosku w sprawie nabycia dla potrzeb sołectwa wsi Marianów zabudowanej działki ew. nr 45/16 o powierzchni 1617 m2.
6. Sprawy różne;
7. Zamknięcie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com