1

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 12.07.2021 r.

Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie pisma w sprawie zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez mieszkańców ul. Podleśnej w Grądach
4. Sprawy różne;
5. Zamknięcie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com