1

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 18.01.2021 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie petycji, która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy Leszno oraz dyskusja nad petycją.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com