1

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 18.11.2019

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Rozpatrzenie pisma, które wpłynęło do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie obrad.