1

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji 3.01.2022 r. godz. 18:30

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Dyskusja nad wnioskami i skargami, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady Gminy Leszno oraz rozpatrzenie tych pism;
4. Sprawy różne;
5. Zakończenie obrad.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com