1

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 10.07.2023 r. godz. 18:30

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
6. Sprawy różne;
7. Zamknięcie posiedzenia.