1

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 13.09.2021 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie Protokołu Nr XLIII/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno w dniu 21 lipca 2021 r.;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
5. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/2021 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej, położonej na terenie Gminy Leszno, obejmującej odcinek dł. 2,2 km, łączącej Gawartową Wolę z Czarnowem”;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Leszno;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Leszno służebnościami gruntowymi oraz przesyłu;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania;
12. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
14. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
15. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
16. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
17. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
18. Sprawy różne;
19. Zamknięcie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com