1

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 13.12.2021 r.

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie Protokołu: Nr XLIV/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 15 września 2021 r., Nr XLV/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 20 października 2021 r., Nr XLVI/2021 z Sesji Nadzwyczajnej zadanej Rady Gminy Leszno z dnia 3 listopada 2021;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Leszno na 2022 rok;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów – obszar przy stawach;
8. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap II;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/298/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki, Gmina Leszno;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki, Gmina Leszno;
12. Sprawy różne;
13. Zamknięcie posiedzenia.