1

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 28.02.2023 r. godz. 17:30

Planowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2023-2033;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leszno
do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu w sprawie przystąpienia Gminy Leszno do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2023 roku;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości w drodze darowizny;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/363/2022 Rady Gminy Leszno z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap II;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka
– Kosodrzewiny;
12. Omówienie i zaopiniowanie projektu w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Korfowe
– Kocanki;
13. Omówienie i zaopiniowanie projektu w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek
– Mirabelki;
14. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stelmachowo – Jabłoni;
15. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki – Główna;
16. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki i Wilkowa Wieś – Brzezinki;
17. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki, Korfowe i Szymanówek – Przytulna;
18. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu
do zaopiniowania;
19. Omówienie i zaopiniowanie projektu przyjęcia planu pracy Komisji Turystyki, Sportu
i Promocji Gminy Rady Leszno na rok 2023;
20. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stanowiska w sprawie braku podstaw do wygaszenia mandatu radnej;
21. Sprawy różne;
22. Zamknięcie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com