1

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji 10.05.2021

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie i analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Leszno za 2020 rok i sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com