1

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji 22.11.2021 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie informacji o ocenie pracowników Urzędu Gminy Leszno;
3. Omówienie sprawozdania w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leszno za I półrocze 2021 roku;
4. Sprawy różne;
5. Zamknięcie posiedzenia