Akcja Lato 2020

Akcja Lato 2020 w Gminie Leszno zostanie zrealizowana w dniach 20-31 lipca 2020 r. w godz. 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

Warunkiem uczestnictwa w akcji Lato 2020 jest:
 wiek 7-12 lat;
 odpowiedni stan zdrowia dziecka, zgodnie z podpisanymi oświadczeniami przez rodzica/opiekuna prawnego;
 zadeklarowanie udziału dziecka w obu tygodniach objętych akcją;
 poprawne wypełnienie internetowego formularza zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego.

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA

procedury-bezpieczenstwa-akcji-lato-2020 regulamin-akcji-lato-2020-w-gminie-leszno

regulamin-akcji-lato-2020-w-gminie-leszno