Konkurs z okazji Dnia Dziecka

image_pdfimage_print

REGULAMIN

Konkursu artystycznego dla dzieci 0-13 lat „stART7 – konkurs online” z okazji Dnia Dziecka.

 1. Organizatorem konkursu są Świetlice Gminy Leszno.
 2. Tematem konkursu jest „Wymarzony Dzień Dziecka”.
 3. Celem konkursu jest:
 • Pobudzenie dziecięcej kreatywności, spontaniczności i uwrażliwienie na różne przejawy aktywności twórczej,
 • Zachęcenie do twórczej zabawy dzieci i rodziców,
 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 0-13 lat.
 2. W konkursie dzieci mogą przygotować pracę:
 1. a) samodzielnie
 2. b) w zespole z rodzeństwem
 3. c) w zespole dziecko/dzieci + rodzic/rodzice.
 1. Zadaniem uczestników jest kreatywna odpowiedź na zadany temat w formie: wiersza, opowiadania, słów piosenki, video-klipu, krótkiej scenki/filmiku, rysunku, obrazu, rzeźby lub kolażu. Przy czym jury dodatkowo punktuje łączenie różnych form twórczości i kreatywny recykling.
 2. Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić tylko 1 pracę.
 3. Każda praca powinna zawierać wiek, imię i nazwisko dziecka, informacje o technice i użytych materiałach. W przypadku udziału zespołowego prosimy podać informacje dot. każdego z dzieci i/lub rodziców.
 4. Organizatorzy dopuszczają nadawanie nazw dla zespołów przez rodzeństwo lub zespoły dziecko/dzieci + rodzic/rodzice.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną docenieni. Jednak jury przewiduje 9 nagród głównych, po 3 w każdej kategorii.
 6. Aby wziąć udział w konkursie należy zrobić zdjęcie pracy konkursowej, przedstawić ją w formie prezentacji albo nagrania audio-video i przesłać na adres .
 7. Ocenie będą podlegać m.in.: kreatywność, pomysłowość i estetyka wykonania. Przesłane prace będziemy oceniać w III kategoriach tj.: I praca samodzielna, II praca zespołowa-dziecko+rodzeństwo, III praca zespołowa-dziecko/dzieci + rodzic/rodzice.
 8. Harmonogram konkursu:
 • 05. ogłoszenie konkursu, zapowiedź tematu i publikacja pierwszego słowa/przedmiotu na profilu Facebook Organizatora.
 • 05. – 30.05. publikowanie na profilu facebook.com/SwietliceGminyLeszno inspiracji do wykonania prac konkursowych.
 • 05. godz. 18:00 ostateczny termin przesyłania prac konkursowych.
 • 06. ogłoszenie wyników na profilu FB Świetlic,
 • 06. – 6.06. wręczenie nagród po wcześniejszym uzgodnieniu.
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację pracy konkursowej w Internecie przez Świetlice Gminy Leszno w dowolnej formie.
 2. Osoby, które będą odbierać nagrody obowiązują wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące epidemii COVID-19.

 

Życzymy Powodzenia!