1

III Wyłożenie projektu mpzp części wsi Wyględy – pomiędzy ulicami Leśną i Chabrową