Polityka przestrzenna Gminy Leszno

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego:

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1 Wieś Wyględy cz. dz. 120-1 do 128 – uchwała nr XXV_124_96 tekst mapa

2 Wieś Wólka dz. 203 204 205 206 207 – Uchwała nr VIII_53_99 tekst  mapa

3 Wieś Wyględy Gościniec – Uchwała nr XVI_110_2000 tekst  mapa

4 Wieś Wilkowa Wieś dz. 68-14 68-16 68-18 70 – Uchwała nr XVII_117_00 tekst  mapa

5 Wieś Wiktorów dz. 41-1 – Uchwała nr XVII_118_00 tekst  mapa

6 Wieś Leszno dz. 6-2 6-3 6-4 – Uchwała nr XVII_119_00 tekst  mapa

7 Wieś Leszno dz. 708 707 i 821 – Uchwała nr XVII_120_00 tekst  mapa

8 Wieś Feliksów dz. 2 – Uchwała nr XVII_121_00 tekst  mapa

9 Wieś Wyględy dz. 145-2 145-3 – Uchwała nr XVIII_131_00 tekst  mapa

10 Wieś Marianów dz. 37-8 22-1 25-1 26-2 26-3 27 28 69-2 – Uchwała nr XX_145_00 tekst  mapa A mapa B

11 Wieś Wąsy Kolonia dz. 4 – Uchwała nr XXIII_164_01 tekst  mapa

12 Wieś Marianów – Uchwała nr XXX_214_2001 tekst  mapa

13 Wieś Zaborówek dz. 130 – Uchwała nr XXX_215_2001 tekst  mapa

14 Wieś Feliksów dz. 24 25 28 – Uchwała nr XXXIV_245_2002 tekst  mapa

15 Wieś Leszno dz. 986 1035 1054 – Uchwała nr XXXVIII_269_2002 tekst  mapa

16 Wieś Wilkowa Wieś Powązki Korfowe – na płn od Chopina – Uchwała nr L_283_2002 tekst  mapa

17 Wieś Wiktorów dz. 42-3 42-5 – Uchwała nr XL_284_2002 tekst  mapa

18 Wieś Feliksów – podzielona dz. 26-2 – Uchwała nr L_285_2002 tekst  mapa

19 Wieś Wąsy Kolonia dz. 43 – Uchwała nr L_286_2002 tekst  mapa

20 Wieś Stelmachowo – podzielona dz. 1-20 – Uchwała nr IX_49_2003 tekst  mapa

21 Wieś Wólka dz. 298 299 300 183 310 311 312 313 314 315 316 – Uchwała nr XIV_84_2003 tekst  mapa

22 Wieś Wiktorów dz. 40-4 – Uchwała nr XXI_109_2003 tekst  mapa

23 Wieś Wólka – uchwała nr XXI_111_2003 tekst  mapa

24 Wieś Wyględy dz. 11 12 13 14 – Uchwała nr XXVIII_144_2004 tekst  mapa

25 Wieś Leszno Podzaborówek – tylko część nie objęta zmianą z 2012 roku – Uchwała nr XXXVII_186_2004 tekst  mapa  rozstrzygniecie nadzorcze wojewody

26 Wieś Zaborów na płn od Stołecznej – Uchwała nr L_274_2005 tekst  mapa

27 Wieś Leszno EtapA – zachodnia część wsi – Uchwała nr LIII_286_2006 tekst  mapa

28 Wieś Korfowe Marianów Powązki Szymanówek Wilków – Uchwała nr VII_30_2007 tekst  mapa I  mapa II

29 Wieś Zaborówek – Uchwała nr VIII_39_2007 tekst  mapa

30 Wieś Grądy – Uchwała nr XII_62_2007 tekst  mapa

31 Wieś Wiktorów i Wólka – Uchwała nr XIII_70_2007 tekst  mapa

32 Wieś Leszno (PGR) Aleja Zabytkowa – Uchwała nr XXII_132_2008 tekst  mapa

33 Wieś Wąsy Wieś Feliksów Wąsy Kolonia Wiktorów Wyględy Zaborów Zaborówek – Uchwała nr XLI_229_2009 tekst  mapa

34 Wieś Leszno Podzaborówek – Uchwała nr XVIII_114_2012 tekst  mapa

35 Wieś Leszno Etap A cz. I – Uchwała nr XXXIII_233_2013 tekst  mapa

36 Wieś Zaborów dz. 317 318 – Uchwała nr XXXV_238_2013 tekst  mapa

37 Wieś Wólka dz. 191 – Uchwała nr XLII_269_2014 tekst mapa